Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 1.325
  • MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀTrang1. Lý do chọn đề tài2,32.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu43.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu44. Giả thiết nghiên cứu45. Phương pháp nghiên cứu46.Đóng góp mới của đề ...
  • UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HƯỚNG DẪNĐánh giá Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014 – 2015–––––––––––––––––Để đảm bảo sự thống nhất trong việc đánh giá SKKN, ...
  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN - HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH. I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.Lý do chọn đề tài: Kiểm tra là một trong ...
Tài nguyên