Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 1.325

Thực hành kỹ năng sống lớp 2 bài 1-thuc-hanh-ky-nang-song-lop-2-bai-1-12228431.html

 16/12/2017, 17:53
Thứ , ngày tháng 12 năm 2017 Hoạt động giáo dụcThực hành kĩ năng sống : Bài 1 : Kĩ năng bảo vệ bản thân I.Mục tiêu :-Biết được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân .- Hiểu được các biện pháp cơ bản để bảo vệ bản thân .- Bước đầu vận dụng các biện pháp để bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm .II. Đồ dùng dạy - học :-Sách TH kỹ năng sống .- Phiếu học tập .III. Hoạt động dạy- học :* Hoạt động 1 : Trải nghiệm .-Bước 1: T .Nêu yêu cầu . Phát phiếu học tập .-H . Đọc tình huống , Quan sát tranh và tự làm việc cá nhân .-T. Theo dõi .- H . Trao đổi nhóm 4 . T . theo dõi .-H . Đại diện nhóm trình bày . T. ghi bảng và kết luận .-Bước 2 : T. Gọi H Nêu yêu cầu .H. Vẽ lên hình trên phiếu . Đại diện một số cá nhân dán phiếu .T . nhận xét - KL * Hoạt động 2 : Chia sẻ - phản hồi .T. Yêu cầu H Làm việc theo nhóm 4.-H . Đọc yêu cầu Sách TH Kỹ năng sống .-T . Hướng dẫn giúp H nắm được yêu cầu .-H. Làm việc theo nhóm 4 - T theo dõi .-H. Chia sẻ trước lớp - T yêu cầu H phản hồi Sau khi học bài này em thấy mình cần làm gì để không bị nguy hiểm ?T . Kết luận . Cho HS đọc Quy tắc bàn tay STH kỹ năng sống để tự bảo vệ mình H. Đọc theo 4 mức To , Nhỏ ,Nhẩm ,Thầm .* Hoạt động 3 : Xử lý tình huống .-H. Đọc tình huống và tự chọn cách xử lí .-H. Trao đổi với bạn về cách xử lí của mình .-H. Trình bày trước lớp .-T. Chia nhóm 4 yêu cầu H thảo luận lời thoại để đóng vai tình huống trên .-H. Làm việc theo nhóm - T. Theo dõi .-H.Các nhóm lên trình diễn -T. Nhận xét.- Kết luận -H. Đọc phần rút kinh nghiệm- T giải thích và giáo dục thêm .* Hoạt động 4 :Thực hành .+Rèn luyện :-T.Cho H đọc thông tin SGK .-T. Hướng dẫn Cách chia sẻ " Quy tắc bàn tay " với các bạn .-H tự chọn bạn và kết thành nhóm 3 và chia sẻ với nhau theo qui tắc bàn tay .-Đại diện một số nhóm thể hiện trước lớp .-H-T nhận xét .+Định hướng ứng dụng .- T cho H quan sát tranh và đọc thông tin SGk .-H làm việc theo nhóm 2- thảo luận phân vai kể lại câu chuyện .-Đại diện một số nhóm kể trước lớp .-T-H nhận xét .* Hoạt động 5 : Hoạt động ứng dụng .- T cho HS tự chọn bạn và kết thành nhóm 2 .- H chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách nhận biết các đồ vật có thể gây nguy hiểm .- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp .- H - T nhận xét .- T liên hệ giáo dục H .Nhận xét tiết học .

Danh sách file (1 files)