Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 1.327
 • 1.- Phần thi thứ nhất: Phần thi cá nhân.GV phát đề, nêu thời gian làm bài, làm xong đổi chéo kiểm tra kết quả, công bố kết quả.Tuyên dương nhà toán học nhí.- Nhà Toán học nhí chữa những lỗi các bạn hay mắc sai lầm trong làm bài. Thời gian làm ...
 • Trần Trung SơnCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN DỰ HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNGtrường tiểu học long sơnNĂM HỌC: 2009 - 2010RUNG CHUÔNG VÀNGkhối 1Trần Trung SơnABCDEABCDEABCDEABEDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCCDEABCDS?n sngTrần Trung ...
 • rung chuông vàng TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN Lớp 2Cuộc thi gồm các học sinh trong lớp đăng ký tham dự. Các em được ngồi vào 1 sàn thi đấu chuẩn bị bảng đen, phấn, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Các em vừa suy nghĩ và vừa trả lời ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN Lớp 2 rung chuông vàng Cuộc thi gồm các học sinh trong lớp đăng ký tham dự. Các em được ngồi vào 1 sàn thi đấu chuẩn bị bảng đen, phấn, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Các em vừa suy nghĩ và vừa trả lời ...
 • RUNG CHUÔNG VÀNG lớp 2 KHỐI 2rung chuông vàng Thể lệCuộc thi gồm tất cả thí sinh tham dự ở lớp 2. Các thí sinh chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được tiếp ...
 • RUNG CHUÔNG VÀNG lớp 2 KHỐI 2rung chuông vàng Thể lệCuộc thi gồm tất cả thí sinh tham dự ở khối lớp 1. Các thí sinh chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được ...
 • RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 1KHỐI 1rung chuông vàng Thể lệCuộc thi gồm tất cả thí sinh tham dự ở khối lớp 1. Các thí sinh chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được ...
 • TRƯỜNG TiỂU HỌC SƠN TÂN ************************2ANĂM HỌC: 2015-2016 Rung chuông vàng lớp 2A * CHƠI CÁ NHÂNLUẬT CHƠI* MỖI CÂU HỎI CÓ 10 GIÂY ĐỂ TRẢ LỜI10987654321Hết giờCâu hỏi 1 RUNG CHUÔNG VÀNG10987654321Hết giờCâu hỏi 2RUNG CHUÔNG ...
 • Trần Trung SơnCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN DỰ HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNGtrường tiểu học long sơnNĂM HỌC: 2009 - 2010RUNG CHUÔNG VÀNGkhối 1Trần Trung SơnABCDEABCDEABCDEABEDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCCDEABCDS?n sngTrần Trung ...
 • RUNG CHUÔNG VÀNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN LỚP 2 vòNG 1: CHUNG SứC Mỗi thí sinh phải vượt qua 10 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Nếu thí sinh trả lời đúng sẽ được 10 điểm, nếu sai không ghi điểm. Điểm từng thí sinh được cộng ...
 • TRƯỜNG TiỂU HỌC SƠN TÂN ************************1ANĂM HỌC: 2015-2016SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ * CHƠI CÁ NHÂNLUẬT CHƠI* MỖI CÂU HỎI CÓ 10 GIÂY ĐỂ TRẢ LỜI10987654321Hết giờCâu hỏi 1 RUNG CHUÔNG VÀNG10987654321Hết giờCâu hỏi 2RUNG CHUÔNG ...
 • TRƯỜNG TiỂU HỌC SƠN TÂN ************************2ANĂM HỌC: 2015-2016SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ * CHƠI CÁ NHÂNLUẬT CHƠI* MỖI CÂU HỎI CÓ 10 GIÂY ĐỂ TRẢ LỜI10987654321Hết giờCâu hỏi 1 RUNG CHUÔNG VÀNG10987654321Hết giờCâu hỏi 2RUNG CHUÔNG ...
Tài nguyên